Dịch vụ sau bán

Công ty Chuangrong nhận đổi mới những sản phẩm có vấn đề về chất lượng:

1. xin vui lòng cung cấp lại thông tin về các vấn đề chất lượng trong vòng 3-7 ngày sau khi nhận hàng;

2. xin vui lòng cung cấp hình ảnh thực tế của sản phẩm có vấn đề về chất lượng;

3. để thay thế, thường chúng tôi sẽ gửi sản phẩm mới cùng với đơn đặt hàng tiếp theo của bạn;

4. nếu bạn không cần thay thế, chúng ta có thể thương lượng với nhau theo tình hình thực tế, và số tiền chiết khấu sẽ được trả lại cho bạn;

5.Chuangrong công ty sẽ quyết định trả lại hàng hóa bị lỗi tùy thuộc vào tình hình cụ thể, vận chuyển hàng hóa phải được thông báo bởi người mua trước khi trả lại;

6. Các tình huống sau không thuộc phạm vi dịch vụ đổi trả:
1> .Sản phẩm đã được mặc, sử dụng hoặc giặt;
2> .Sản phẩm có cặn chỉ, phai màu sau khi giặt, và màu sắc khác biệt do lô sản xuất khác nhau;
3>. Hơn 7 ngày sau khi nhận được hàng hóa;
4> Tái sử dụng để cung cấp hình ảnh hàng hóa bị lỗi hoặc hình ảnh hoàn toàn không thể xác định được;
Đối với các trường hợp trên ngoài phạm vi dịch vụ đổi trả, công ty Chuangrong sẽ có thêm các chính sách chiết khấu hoặc ưu đãi trong các đơn hàng sau tùy trường hợp.