Dịch vụ sau bán

Công ty Chuangrong chấp nhận đổi mới các sản phẩm có vấn đề về chất lượng:

1. Vui lòng phản hồi lại thông tin về vấn đề chất lượng trong vòng 3 - 7 ngày sau khi nhận hàng;

2. Vui lòng cung cấp ảnh thật của sản phẩm có vấn đề về chất lượng;

3. Để thay thế, thông thường chúng tôi sẽ gửi sản phẩm mới cùng với đơn hàng tiếp theo của bạn;

4.Nếu bạn không cần thay thế, chúng ta có thể thương lượng với nhau tùy theo tình hình thực tế và số tiền chiết khấu sẽ được trả lại cho bạn;

5. Công ty Chuangrong sẽ quyết định có trả lại hàng hóa bị lỗi hay không tùy thuộc vào thực tế cụ thể, người mua phải thông báo cước vận chuyển trước khi quay trở lại;

6. Các trường hợp sau không thuộc phạm vi dịch vụ đổi trả:
1>.Sản phẩm đã qua sử dụng hoặc giặt sạch;
2>.Sản phẩm có cặn chỉ, phai màu sau khi giặt và chênh lệch màu sắc do lô sản xuất khác nhau;
3>. Hơn 7 ngày sau khi nhận hàng;
4> Từ chối cung cấp hình ảnh của hàng hóa bị lỗi hoặc hình ảnh hoàn toàn không thể xác định được;
Đối với những trường hợp trên nằm ngoài phạm vi dịch vụ đổi trả, công ty Chuangrong sẽ đưa ra nhiều chính sách giảm giá hoặc ưu đãi hơn trong các đơn hàng sau tùy theo tình hình thực tế.